Panel Duvar Nedir ?

MP Panel Nedir ?

MP panel konutlarda, endüstriyel yapılarda ve benzeri barınak, ilave kat ve villa inşaatlarında ideal yapı malzemesidir.

■ Kış aylarında gerçek konfor ancak duvar sıcaklığının 17" ve üstünde olması ile sağlanabilir. MP PANEL bu açıdan gerçek konforu sağlar.

■ Ürünlerimiz, çimento, su ve özel agregaların (uçucu kül, ponza, perlit, bims. bazalt, dolomit, kalker vb.) karışımından oluşan ve bünyesinde yüzde 75-80 oranında birbirinden bağımsız kapalı hava boşluklarının bulunduğu gözenekli betondur.

■ Tüm binaların ve yapıların iç ve dış duvarları île zeminlerinde kullanılan klasik yapı elemanlarının (taş, tuğla, bims briket, tesviye betonu, yanabilen dış cephe mantolama malzemeleri vb.) yerine kullanılabilecek, bünyesinde doğal agrega ve çimento dışında malzeme bulundurmayan, insan sağlığına zararlı hiçbir yönü olmayan, hafif, ısı ve ses yalıtımı sağlayan, yatırım ve üretim maliyetleri düşük, çevreci bir yapı ve yalıtım malzemeleridir.

■ Binalarda ve yapılarda termal konfor için ısttma ve soğutmaya harcanan enerjinin tasarrufunda duvar ve döşeme malzemeleri önemli rol oynamaktadır.