Panel Duvar Avantajları

Isı İzolasyonu ;

■ MP PANEL Duvar, tuğla, gaz beton ve bims tuğla gibi yapı elemanlarına göre önemli üstünlüğe sahiptir. Isı direnci açısından 10 cm MP PANEL duvar 166 cm delikli tuğla, 62 cm gaz beton ve 52 cm bims tuğla duvar kalınlığına eşdeğerdir.

■ Kış aylarında gerçek konfor ancak duvar sıcaklığının 17° ve üstünde olması ile sağlanabilir. MP PANEL bu açıdan gerçek konforu sağlar.

Ses İzolasyonu ;

■ MP PANEL İle binanızın ses İzalasyonu sağlanmış olur. Gürültü, bir çevre kirliliğidir, konutlardaki iç duvarlar ile endüstriyel yapılardaki ses geçirimsizliği günümüzde daha fazla önemli hale gelmektedir.

■ Ürünümüz, yapısındaki özel hava boşlukları sayesinde çok iyi bir ses emme özeliğine sahiptir.

Depreme Dayanım ;

■ MP PANEL duvar, depreme karşı en güvenli yapı elemanıdır. Binaların ve yapıların depremde hasara uğramasındakı en önemli etkenlerden birisi binanın taşıdığı kendi ağırlığıdır. Duvardan gelen taşıması gereken ilave yük %70 azaltılmıştır. Ayrıca depremde yapılan dükilitilesi önemlidir. MP PANEL duvar, dükiliteyi artırır ve depremde binaların hasara uğramasını ve yıkılmasını azaltır veya geciktirir.

■ Ürünümüz 250-750 kilogram/metreküparalığında üretilebilen hafifliği İle de binaların ve yapıların yükünü azaltarak statik yapısını değiştirir. Kolonlar incelip içindeki demirler azaldığından, ilave bir mantotama da gerekmediğinden binanın ve yapının ömrü uzamaktadır. Depreme karşı güçlü hale getirerek maliyetleri düşüren bir yapı ve yalıtım malzemesidir.

■ MP PANEL duvar, depremde koruyucu kalkan görevini üstlenir. Şayet deprem sonucu yıkımlar oluştuğu taktirde, tuğla ve benzeri ürünlerin moloz yığınına nazaran daha kolay temizlenmesi sayesinde enkazdan çıkan canlt insan sayısında artma görülür.

Yangına Dayanım ;

■ MP Panel duvar alev ve yüksek ısı karşısında kesinlikle ısı almaz ve yanmaz. Yangına karşı kesinlikle dirençlidir.

■ Yapılan deneylerde MP PANEL Duvar da yangının diğer hacimlere geçişini engeller. Paneldeki yüksek sıcaklık duvarın ikinci yüzeyinde hissedilmemektedir. MP PANEL duvar alev ve yüksek ısı karşısında kesinlikle ısı almaz ve yanmaz. Yangına karşı kesinlikle dirençlidir. Yanmalık Sınıfı = A1 (Hiç Yanmaz)

Kapı Çarpma Direnci ;

■ MP Panel duvar TS ISO 7894 standartlarında verilen değerlerde bulunmaktadır.

■ Negatif ve pozitif basınçlarda TS ISO 7894 standartlarında verilen değerlerde bulunmaktadır.

Kolay Stoklama ;

■ MMP şantiye kullanım sırasına göre kolay ulaşılabilecek şekilde stoklanırsa montaj sırasında kolaylık sağlar. Malzeme üst üste veya dik olarak stoklanabilir. Devrilmeye karşı korumak kaydı ile üst üste 5-6 metreye kadar stoklanmasında sakınca yoktur.

■ MP PANEL hava koşullarına bağlı olarak açıkta stoklanabilir. Kuvvetli rüzgâra karşı tedbir alınmalıdır. Yağmurdan korumak stok süresini uzatmaktadır. Atmosferik pasın panel üzerinde olumlu etkisi vardır (sıva aderansını arttırır) ancak korozyona meydan verilmemelidir. İnşaat demiri demiri stoklama esaslarına uyulması yeterlidir.